1. IX. Najświętsze Imię Maryi, Wspomnienie. W 1513 roku pozwolono obchodzić święto Imienia Maryi i w samej diecezji Cuenca
    w Hiszpanii. Później zostało ono jednak zniesione przez papieża Piusa V, a następnie przywrócone przez Sykstusa V. znane już od 1671 roku w Królestwie Neapolu i Mediolanie, zaczęło być powszechnie obchodzone 12 września 1683 roku, z woli papieża Innocentego XI, jako dziękczynienie za zwycięstwo króla Jana III Sobieskiego nad Turkami, który oblegał Wiedeń i zagrażał światu chrześcijańskiemu. Święto przypomniana o znaczeniu Maryi jako Tej, która będąc napełniona łaską, staje się światłem dla wielu dusz.