1. XII. Najświętsza Maryja Panna z Gwadalupe, wspomnienie. Matka Boża ukazała się w Gwadalupe młodemu Indianinowi, który na chrzcie otrzymał imię Jan Diego. Pierwsze objawienie miało miejsce 9 grudnia 1531 roku na wzgórzu Tepeyac, dziesięć lat po upadku cywilizacji azjatyckiej za sprawą konkwistadorów. Po nim nastąpiły kolejne. Aby przekonać niedowierzającego biskupa, Maryja zesłała znak; poleciła młodzieńcowi zebrać kwiaty na szczycie góry. Kiedy jednak przed biskupem otwarł płaszcz, do którego je zawinął, na płótnie ukazał się wizerunek samej Dziewicy. Opiekunka: Ameryki łacińskiej.