15.III. Święty Longin jest utożsamiany z trzema różnymi postaciami. Setnikiem, który pod krzyżem uznał w Jezusie Zbawiciela, żołnierzem, który przebił Mu bok włócznią, przywódcą straży postawionej przy grobie. Tradycja (grecka jak i łacińska) wspomina
o jego całkowitym nawróceniu. Kiedy został uczniem apostołów, działał na rzecz rozpowszechniania chrześcijaństwa i poniósł męczeńską śmierć w Kapadocji. Przedstawiany jest jako żołnierz rzymski, często z włócznią i pod krzyżem, może mieć w ręce gałązkę palmową. Jest przyzywany w leczeniu od ran odniesionych od białej broni. Imię z łaciny, ale pochodzenia greckiego, znaczy „wysoki, długi”