1. XII. Święty Piotr Kanizjusz, zakonnik, doktor Kościoła. Piotr Kanijs, później zlatynizowany na Canisius (stąd Polski Kanizjusz), urodził się w Holandii w 1521 roku. Studiował
    w Kolonii, gdzie zrozumiał, że posiada powołanie zakonne, po czym zaprzyjaźnił się ze Świętym Ignacym Lojolą. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i otrzymał święcenia kapłańskie. Prowadził żarliwy apostolat i gorliwie bronił Kościoła, uczestniczył też w Soborze Trydenckim. Został następnie wysłany na Sycylię, do Niemiec, a później do Szwajcarii. Będąc teologiem i kaznodzieją, napisał liczne dzieła, między innymi Katechizm. Zmarł we Fryburgu w 1597 roku. Został kanonizowany w 1925 roku. Jest przedstawiany w habicie jezuitów. Imię: pochodzi z łaciny i oznacza „skałę, opokę”.