1. IV. Święty Jan Chrzciciel de la Salle, kapłan Jan Chrzciciel urodził się w Reims w 1651 roku, uzyskał dyplom z literatury i filozofii a w 1678 przyjął święcenia kapłańskie. Swoje życie poświęcił nauczaniu ludu. W szczególności troszczył się
    o formację nauczycieli. W tym celu założył zgromadzenia braci szkół chrześcijańskich, które choć natychmiast otrzymało zatwierdzenie, spotkało się z krytyką i przeszkodami, ze strony władz świeckich i duchowieństwa. Zmarł w Saint-Yon w 1719 roku, został kanonizowany w roku 1900. Jest przedstawiany w sutannie z białym rabatem i czarnym płaszczem. Opiekun nauczycieli. Imię pochodzenia hebrajskiego znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”.