1. X. Święty Dionizy Areopagita, Uczeń Świętego Pawła. Dionizy był nazwany Areopagitą, ponieważ według relacji Świętego Łukasza, umieszczonej w dziejach Apostolskich, był członkiem Areopagu, starożytnego trybunału w Atenach, i należał do nielicznych, którzy nawrócili się pod wpływem ateńskiego wystąpienia Świętego Pawła. Według późniejszych źródeł był pierwszym biskupem Aten. Starożytne Martyrologium rzymskie informuje. Że wycierpiał liczne męki z powodu prześladowań za Hadriana. Zmarł około 95. Bywa przedstawiany w szatach biskupich, czasami jest obecny
    w narracjach o życiu Świętego Pawła. Imię: z greckiego, znaczy „pochodzący od Dionizosa.