1. XII. Święty Damazy I, papież. Diakon Dionizy, prawdopodobnie pochodzący z Hiszpanii, został wyznaczony jako następca papieża Liberiusza w 366 roku. Po jego wyborze powstał konflikt między różnymi stronnictwami i papież musiał bronić własnych dokonań. W czasie całego pontyfikatu, zajmował się ważnymi kwestiami doktrynalnymi i teologicznymi, przywrócił kult męczenników, a także zadbał o odzyskanie i odnowienie katakumb. Powierzył Świętemu Hieronimowi zweryfikowanie łacińskiego przekładu Biblii. Zmarł w 384 roku w wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat. Jest przedstawiany w szatach papieskich. Opiekun: archeologów. Imię: pochodzenia greckiego, znaczy „potrafiący poskromić”.