1. XII. Maryja Panna z Loreto, wspomnienie. Cześć oddawana Maryi Pannie z Loreto, jest związana
    z tradycją cudownego przeniesienia przez aniołów domu,
    w którym Maryja żyła w Nazarecie, na wzgórze Loreto we Włoszech. Około IV wieku grupa chrześcijan rzeczywiście zdemontowała budynek w Ziemi Świętej, przewiozła i złożyła na nowo w Loretto. Sanktuarium loretańskie należy do najstarszych, od wieków stanowi cel pielgrzymek. Ikonografia ukazuje aniołów przenoszących dom, na którym zasiada Maryja Panna. Opiekunka: aeronautów.