1. VI. Święty Norbert, biskup. Urodził się w 1080 roku w Xanten w Niemczech, spokrewniony
    z rodziną królewską, spędził młodość w wygodach. Objął następnie prestiżową funkcję kapelana cesarskiego. W 1115 roku, uszedłszy z życiem po uderzeniu pioruna, co odmieniło jego postawę. Rozpoczął prowadzenie ascetycznego uczciwego życia. Za radą papieża Gelazego założył wraz
    z kilkoma towarzyszami wspólnotę we francuskim Premontre, od którego wzięto nazwę powstające zgromadzenie zakonne, w tym samym roku został wybrany biskupem. Zmarł w 1134 roku, został kanonizowany w roku 1582 roku przez Grzegorza XIII. Przedstawia się go w białych szatach premonstratenstów, z monstrancją w ręku. Opiekun: rodzących. Imię: pochodzenia niemieckiego, znaczy „blask północy”.