1. Urodził się pod koniec VII wielu w szlacheckiej rodzinie o irlandzkich korzeniach, spokrewniony z Merowingami. Po otrzymaniu wychowania monastycznego działał na rzecz ewangelizacji Bawarii. Był pierwszym wybranym biskupem Salzburga, doprowadzając do rozwoju tamtejsze kopalnie soli. Zmarł 27 marca 718 roku. Jego relikwie są dziś czczone w katedrze z Salzburgu. Przedstawia się go w szatach biskupich, często obok beczki soli. Patron: Salzburga. Imię pochodzi z języka  staro-saksońskiego, znaczy „jaśniejący chwałą”