1. XII. Święty Cezary, biskup. Cezary, według bardzo dawnej tradycji, niepotwierdzonej jednak przez pewne źródła pisane, miał być jednym z pierwszych siedemdziesięciu dwóch uczniów Chrystusa. Po Wniebowstąpieniu został ewangelizatorem w dzisiejszej Albanii i przełożonym Kościoła na tych ziemiach jako biskup Durres. Prawdopodobnie Cezary poniósł śmierć męczeńską. Nie posiada odrębnej ikonografii, może być przedstawiany w szatach biskupich. Imię: pochodzenia etruskiego, później zlatynizowane, znaczy „wielki”. Mało wiarygodna jest znana hipoteza, przekazana przez Pliniusza Starszego, jakby imię Cezary pochodziło z łaciny, od czasownika „ciąć” w związku z narodzinami przez cesarskie cięcie.