1. VII. Święty Aaron, brat Mojżesza. Żył w Egipcie w XIII wieku przed Chrystusem. Był bratem Mojżesza, który będąc jąkałą, posługiwał się elokwencją Aarona, aby rozmawiać z Faraonem i z ludem. Uczestniczył w wyjściu z Egiptu, ale podobnie jak Mojżesz zwątpił w Boże obietnice, nie mógł wejść do Ziemi Obiecanej. Od niego jednak zaczęła się posługa kapłańska wobec narodu wybranego i z jego potomstwa narodził się święty Jan Chrzciciel. Jest przedstawiany w szatach kapłana Żydowskiego, Opiekun: wytwórców guzików. Imię: pochodzi z hebrajskiego, znaczy „oświecony”.