1. VII. Święci Processus i Martynian, męczennicy. Byli strażnikami w więzieniu Mamertinum, gdzie według tradycji zostali zamknięci Piotr i Paweł przed męczeństwem. Nawrócili się dzięki przepowiadaniu apostoła i poprosili o chrzest. Święty Piotr cudownie wyprowadził potrzebną do tego wodę ze skały. Poinformowany o tym nawróceniu sędzia Paulinus, na próżna na wszelkie sposoby usiłował wpłynąć na ich decyzję stosując straszne tortury. W końcu kazał ich ściąć przy Via Auirelia. Zwykle są przedstawiani jako poddawani torturom. Opiekunowie: strażników i policji penitencjarnej. Imiona: obydwu pochodzenia łacińskiego. Processus znaczy „idący przodem” Martynian znaczy „należący do Marca”.