1. IX. Święty Elpidiusz, opat. Żył w IV wieku, prawdopodobnie w rejonie Piceno. Mógł być eremitą z Jerycha albo pochodzić z Kapadocji, a następnie dotrzeć do Włoch. Według innych źródeł, należy go utożsamiać z uczniem Świętego Bazylego. Biografie nie są wiarygodne, ale tak szeroko rozpowszechniony kult potwierdza istnienie świętego. Ikonografia przedstawia Elpidiusza w stroju żołnierza lub w szatach opata. Imię: pochodzi z greckiego i znaczy: „nadzieja”.