1. VI. Święci Pierwsi Męczennicy Kościoła Rzymskiego, męczennicy. Wspomnienie świętych, którzy pozostali bezimienni, a umarli
    w okropnych torturach w czasie prześladowania, jakie wybuchło za panowania cesarza Nerona
    w roku 64 i trwało do około 67. Według Ówczesnych historyków, chrześcijanie – określani w ten sposób z pogardą, byli oskarżani o wszelkie nieszczęścia lub klęski. Zostali także obwinieni o wywołanie pożaru, który przez wiele dni szalał w Rzymie, niszcząc całe dzielnice. Okrucieństwo,
    z jakim ich później zabijano, było tak wielkie, że poruszyło nawet samych Rzymian, na ogół tolerancyjnych wobec innych religii. Chrześcijanie byli paleni żywcem, rozszarpywanie przez dzikie zwierzęta albo krzyżowani i ścinani mieczem.