1. XI. Święty Andrzej Dubg-Lac i Towarzysze, męczennicy. Andrzej Dun-Lac urodził się w dzisiejszym Wietnamie w 1795 roku. Jego bardzo ubodzy rodzicie byli poganami
    i sprzedali go katechecie, który uczył go na misji w Vinh-trl. Andrzej przyjął chrzest i zaczął studiować teologię. W 1823 roku otrzymał święcenia kapłańskie i był proboszczem w różnych miejscach.
    W trakcie prześladowań za czasów króla Minh-Manh był wielokrotnie aresztowany, ale zawsze ratowali go chrześcijanie. Ponownie uwięziony w 1839 roku, poniósł śmierć. W raz z innymi 116 męczennikami został beatyfikowany w 1900, a kanonizowany
    w 1980 roku. Imię: pochodzenia greckiego, znaczy „dzielny”.