1. XII. Święty Syrus z Pawii, biskup i męczennik. Był pierwszym biskupem Pawii i ewangelizował różne miasta na północy Włoch. Historia Syrusa ma charakter legendarny, została prawdopodobnie napisana w celu potwierdzenia prymatu Kościoła w Pawii nad Kościołem ambrozjańskim. Jedna z tradycji utożsamia świętego z chłopcem, który zaoferował Jezusowi chleby i ryby przed cudem rozmnożenia. Po Pięćdziesiątnicy miał on dotrzeć do Italii, podróżując ze Świętym Piotrem. Według innej tradycji, Syrus był uczniem Hermagorosa, pierwszego biskupa Akwilei. Jest przedstawiany w szatach biskupich. Imię z łaciny, oznacza „pochodzący
    z Syrii”.