1. XII. Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, uroczystość. Niepokalane Poczęcia Najświętszej Maryi Panny od 1854 roku jest dogmatem Kościoła, który potwierdza wybranie Maryi przez Boga, zanim jeszcze przyszła na świat. Głosi on bowiem, że jako jedyna spośród ludzi, Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego ze względu na przewidzianą Jj przyszłą rolę Matki Zbawiciela. W historii Kościoła tajemnica ta była przedmiotem głębokiego przekonania obecnego w pobożności ludowej. Już w XI wieku święto Niepokalanego Poczęcia Maryi obchodzono w Anglii i Normandii, a Synod w Bazylei ogłosił je jako prawdy wiary w 1439 roku. Ikonografia przedstawia Niepokalaną Matkę Odkupiciela zgodnie z opisem zawartym w dwunastym rozdziale Apokalipsy. Niewiasta utożsamiana z Maryją, jest ukoronowana dwunastoma gwiazdami, u Jej stóp znajduje się księżyc. Ona sama miażdży piętę węża.Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (łac. Immaculata Conceptio Beatæ Virginis Mariæ) – twierdzenie teologiczne definiujące szczególny stan świętości będący przywilejem Marii z Nazaretu, ogłoszone w Kościele katolickim 8 grudnia 1854 roku przez Piusa IX jako dogmat wiary.

    W 4 lata po ogłoszeniu dogmatu przez Piusa IX Matka Boża ukazała się Bernadetcie Soubirous. Było to w Lourdes 11 lutego 1858. Wypowiedziane przez Matkę Bożą słowa „Ja jestem Niepokalane Poczęcie” są potwierdzeniem dogmatu.