Święty Bernard z Clairvaux, opat i doktor kościoła                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Urodził się we Francji w 1090 roku na zamku Fontaines pod Dijon. Jego ojciec, Tescelin należał do arystokracji, matka zaś Arleta była córką hrabiego. Jako chłopiec pobierał nauki u kanoników diecezjalnych. Ojciec marzył dla chłopca o karierze na dworze w Burgundii. Kiedy bernard miał 17 lat zmarła mu matka, powierzył się wtedy opiece Matce Bożej, prosząc ją o zastąpienie mu matki ziemskiej. Maryja tak pokierowała jego losem, że w wieku 22 lat wstąpił do surowego klasztoru cystersów w Citeaux. Wraz z nim udało się 30 jego towarzyszy młodości, a niedługo również ojciec wstąpił do tego opactwa. Po przebyciu ciężkiej choroby został wysłany wraz z dwunastoma braćmi w pobliże Aube, by tam założyć nowe opactwo w Clairvaux. Natychmiast, w wieku 25 lat, został opatem tegoż klasztoru i przyjął święcenia kapłańskie. Swoją funkcję pełnił przez 38 lat. W tym czasie założył 68 nowych opactw i koło 300 fundacji zakonnych. Wywarł ogromny wpływ na życie kościoła tej epoki. Był jedną z największych postaci XII wieku. Wziął w obronę papieża Innocentego II, napisał regułę dla templariuszy, wystąpił przeciw tezom Abelarda i skłonił go do pojednania z kościołem. Żywo bronił czystości wiary. Wyróżniał się nabożeństwem do Męki Pańskiej i Matki Bożej. Widziano go jak nieraz czule rozmawiał z Chrystusem ukrzyżowanym.                                                    Zmarł w opactwie w Clairvaux 20 sierpnia 1153 roku. W 1174 roku został wyniesiony do chwały świętych przez papieża Aleksandra III. Zaś doktorem kościoła ogłosił go papież Pius VIII w 1830 roku.

Przedstawiany jest w stroju cysterskim, z księgą, krzyżem cysterskim, Matką Bożą z Dzieciątkiem, krucyfiksem

Opiekun: wzywany podczas klęsk żywiołowych, sztormów oraz godziny śmierci

Patron: pszczelarzy, cystersów, Burgundii, Ligurii, Genui, Gibraltaru, Pelpina.

Źródło: www.brewiarz.pl