1. XII. Święty Dominik z Silos, opat. Urodził się około XI wieku w hiszpańskiej prowincji La Rioja. Był pasterzem, a potem, pragnąc samotności i kontemplacji, wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego w San Willian de la Cogolla, którego został opatem. Odmówiwszy królowi Nawarry zapłacenia podatku, został wygnany, ale otrzymał w zamian od króla Kastylii Ferdynanda i opuszczony klasztor w Silos. W krótkim czasie uczynił z niego żywotny ośrodek intensywnej działalności monastycznej. Zajmował się także wyzwalaniem niewolników. Zmarł w 1073 roku, jest przedstawiany
    w szatach opata. Opiekun: rodzących. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „poświęcony Panu”.