1. XI. Święty, Święci Czterej Ukoronowani, męczennicy. Historia tych męczenników żyjących w IV wieku ma posmak legendy. Bracia Klaudiusz,, Nikostrat, Sempronian
    i Kastor byli prawdopodobnie rzeźbiarzami, pochodzącymi
    z Panonii. Z racji swych nadzwyczajnych zdolności zostali zaangażowani do pracy na rzecz cesarza Dioklecjana. Ponieważ odmówili wyrzeźbienia figury na cześć Eskulapa, pogańskiego boga zdrowia, ponieśli męczeństwo. Są przedstawiani jako rzeźbiarze, ich atrybut stanowią narzędzia rzeźbiarskie, gałązki palmowe i korony męczeństwa, mylone później z koronami cesarskimi, stąd naszą przydomek „ukoronowani”. Opiekunowie: rzeźbiarzy i malarzy. Imiona: Klaudiusz
    łaciny, znaczy „kulawy”, Nikostrat, z greckiego, „zwycięski”, Kastor, z łaciny „przewracam, kładę”, Sempronian – znaczenie imienia niejasne.