1. VIII. Święta Teresa Benedykta od Krzyża, męczennica. Edyta Stein urodziła się w niemieckiej rodzinie żydowskiej. Wychowana
    w rodzinie żydowskiej. Wychowana w tradycji żydowskiej, w wieku czternastu lat zadeklarowała swój ateizm. w trakcie studiów filozoficznych zbliżyła się do wiary katolickiej. Po nawróceniu przyjęła chrzest w 1922 roku. przerwała karierę naukową z powodu wprowadzenia przez III Rzeszę ustaw rasowych. Wstąpiła do karmelu w Kolonii, gdzie przyjęła imię Teresa Benedykta od Krzyża.
    W 1942 roku zginęła w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Patronka: Europy. Imię: Teresa, pochodzenia greckiego, znaczy „łowczyni”, z niemieckiego „mocna Kobieta”, Benedykta,
    z Łaciny, „pobłogosławiona”.