1. XI. Święty Serapion, męczennik, zakonnik. Serapion urodził się w Londynie w 1179 roku jako syn jako syn szlacheckiego kapitana na dworze Henryka II. Miał burzliwe życie: uczestniczył w krucjatach, był rozbitkiem i został pojmany. Następnie przeszedł na służbę książąt i królów, aż w końcu 1221 roku poznał Piotra Nalesco. Wstąpił do zakonu Matki Bożej od wykupu Niewolników, stawał w obronie licznych chrześcijańskich niewolników i apostołował, realizując charyzmat swego zakonu. Był torturowany i i został zabity
    w ALGERZE W 1240 ROKU. KANONIZOWANY W 1625 roku, jest przedstawiany w białym habicie mercedarzy, przywiązany do miejsca kaźni. Przyzywany jest w artretyzmie. Imię: z łaciny, pochodzenia egipskiego, znaczy |słońce”.