1. IX. Błogosławiona Aniela Salawa, służąca. Przyszła na świat 9 września 1881 roku w podkarpackiej wsi Siepraw. Wraz ze swoim licznym rodzeństwem (dwanaścioro dzieci z dwóch małżeństw ojca) została wychowana w duchu głęboko religijnym. W 18 roku życia złożyła ślub czystości. Przez całe swoje dorosła życie była w Krakowie służącą. Oddawała się gorliwie modlitwie, regularnie przystępowała do spowiedzi i Komunii świętej, wspomagała też biednych i troszczyła się
    o krakowskie kościoły. Heroicznie znosiła ciężką pracę, choroby i cierpienia- ofiarowała je Ukrzyżowanemu, którego często adorowała w Kaplicy Męki Pańskiej ojców franciszkanów w Krakowie (gdzie obecnie spoczywają jej prochy). Zmarła 12 marca 1922 roku. Imię: pochodzi z greckiego, oznacza „pustelnica”.