1. V. Matka Boża Fatimska, Wspomnienie Jest to wspomnienie pierwszego ukazania się Matki Bożej trojga pastuszkom w Fatimie w Portugalii w 1917 roku. Wizjonerami było troje spokrewnionych ze sobą dzieci, Łucja, Franciszek i Hiacynta. Najmłodsze z nich nie potrafiło zachować sekretu i dlatego podczas kolejnych objawień gromadziły się liczne tłumy, dzieci zaś zostały aresztowane przez władze komunistyczne. Wszystko to nie przeszkodziło Matce Bożej ukazywać się nadal, (łącznie sześć razy) i dokonywać cudów. W czasie ostatniego objawienia 13 października, Maryja zapowiedziała bliski koniec wojny światowej.