9.III. Święta Franciszka Rzymianka, wdowa 1384-1440 Franciszka Rzymianka urodziła się w 1384roku, była przykładną żona i matką, życie poświęciła modlitwie, opiece nad ubogimi. Założyła Zgromadzenie Dziatek Maryi. Zmarła w Rzymie w 1440 roku, została kanonizowana w 1608 roku. Przedstawia się ją w czarnym habicie z białym welonem benedyktynek, jako rozdającą chleb ubogim. Często towarzyszy jej Anioł Stróż. Była przyzywana podczas dżumy oraz w prośbach
o uwolnienie dusz czyśćcowych. Opiekunka kierowców i wdów. Imię pochodzenia germańskiego, początkowo znaczyła „otwarty wolny”, z czasem nabrało znaczenie „francuski”