9.III. Święta Katarzyna Bolońska, dziewica,1413-1463 jej rzeczywiste nazwisko to Mammolini. Przyszła na świat w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września. Ojciec jej Mammolini, był patrycjuszem miasta Ferrery; matka Janina Vigri, pochodząca z niemęskiej szlachetnej rodziny. Ferrera była stolicą księstwa Este. Katarzyna pierwsze 10 lat spędził
w Bolonii, po czym ojciec przeniósł się do Ferrery., zostając prawnym doradcą księcia. Nasza święta od najmłodszych lat objawiała  wyjątkowy talent do poezji, muzyki i malarstwa, talentów będzie jej potrzebny później w klasztorze. mając 28 lat, wstąpiła do klarysek, w Ferrerze. W klasztorze prowadziła surowe życie, mimo, ze pochodziła ze świata pełnych wygód. Pełniła w nim najniższe posługi, piekarki, a potem furtianki. Następnie powierzono jej pieczę nad nowicjuszkami jako mistrzyni, co okazało się prawdziwym dobrodziejstwem tak dla młodych, jak i dla zakonu.