1. VIII. Święty Maksymilian Maria Kolbe, kapłan i męczennik. Rajmund Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli 8 stycznia 1894 roku. Wstąpił do nowicjatu, przyjmując imię Maksymilian Maria. Studiował w kolegium franciszkańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1918 roku. Założył Rycerstwo Niepokalanej, stowarzyszenie działające
    z niezwykłą żarliwością na rzecz nawrócenia ludzi przez bezwarunkowe ofiarowanie się Maryi Pannie. Podczas II wojny światowej trafił do obozu zagłady w Auschwitz, gdzie ofiarował swoje życie w zamian za ojca rodziny. Zmarł
    w bunkrze głodowym 14 sierpnia 1941 roku. został kanonizowany w 1982 roku. jest przedstawiany w habicie  franciszkanów konwentualnych lub w stroju obozowym. Imię: pochodzenia łacińskiego, złożone z imion Maksym, który znaczy „wielki” i Emilian, czyli „rywal”