19.IV. święta Emma wdowa.  Urodziła się pod koniec I tysiąclecia w Niemczech. Według tradycji jej bratem był ,święty Meginwerek, biskup Poderbam. Pochodziła z rodziny szlacheckiej, poślubiła hrabiego Ludbera Saksońskiego, ale po kilku latach została wdową i zdecydowała się odrzucić wszelkie propozycje nowego maleństwa, przeznaczając swój majątek na opiekę nad ubogimi i potrzebującymi. Żyła we wdowieństwie czterdzieści lat, aż do śmierci w 1040 roku. Doszła do doskonałości duchowej w całkowitym oddaniu się potrzebującym. Nie posiada odrębnej ikonografii. Imię: ze staroniemieckiego, znaczy „uprzejma, braterska, karmicielka’