1.   10 .IV  święty Ezechiel. św.Ezechiel żył w VI wieku przed Chrystusem w Izraelu. Po zwycięstwie Nabuchodonozora został deportowany do Babilonu w wieku około dwudziestu pięciu lat. Przepowiadając rozwiewa fałszywe nadzieje wygnańców, prorokując, że przesiedlenie doprowadzi do katastrofy. Późniejsze niszczenie Jerozolimy za sprawą Babilończyków w 587 roku jest historycznym potwierdzeniem wspomnianego proroctwa. Następnie przepowiedział Żydom nową nadzieję, potwierdzoną powrotem do ojczyzny po edykcie króla Cyrusa w 358 roku. Jest przedstawiany jako starzec z długą siwą brodą, niekiedy ze zwojem proroctw albo z podwójnym kołem skrzydlatym, jako upostaciowieniem jednej ze swoich wizji. Imię, pochodzenia hebrajskiego, znaczy „wyposażony w Bożą pomoc”