1. XII. Święty Ambroży, biskup i doktor Kościoła. Urodził się między 337 a 339 rokiem w Trewirze
    w Niemczech, w rodzinie chrześcijańskiej. Studiował w Rzymie i został wybitnym adwokatem mianowany przez aklamację biskupem Mediolanu w 374 roku. Został ochrzczony i konsekrowany w przeciągu jednego tygodnia. Walczył z herezją ariańska i przeprowadził ważne reformy liturgiczne i pastoralne w diecezji mediolańskiej. Jego kult rozpowszechnił się zaraz po śmierci, która nastąpiła w Mediolanie w 397 toku. Jest przedstawiany w szatach biskupa z pastorałem i biczem; czasami także na koniu. Opiekun: pszczół, pszczelarzy i pracujących
    z woskiem. Patron: Mediolanu. Imię: pochodzi z greckiego, i znaczy „nieśmiertelny”.