1. VIII. Święty Nikodem, członek Sanhedrynu. Wspomniany przez Ewangelie świętego Jana, członek Sanhedrynu, sprzeciwił się aresztowaniu Jezusa, przeciwstawiając się pozostałym faryzeuszom. Po ukrzyżowaniu, zajął się zdjęciem Ciała Pańskiego z krzyża razem z Józefem z Arymatei. Tradycja głosi, że przyjął chrzest od Apostołów Piotra i Jana oraz że poniósł męczeństwo wraz ze Szczepanem. Jego wspomnienie przypada w dniu przeniesienia jego relikwii. Jest przedstawiany jako uczestnik sceny zdjęcia z krzyża. Imię: pochodzenia greckiego, znaczy „zwyciężca wśród ludu”.