8.V. Święty Stanisław, biskup i męczennik. Święty Stanisław urodził się w Krakowie w 1030 roku w zamożnej rodzinie, studiował w Paryżu. Po powrocie do rodzinnego miasta został wyświęcony na kapłana, a następnie w roku na biskupa. Wielki kaznodzieja słynął z uczynków miłosierdzia. piętnował nieobyczajność  Bolesława II Światłego, który jednak pozostawał głuchy na jego liczne wezwania, co ściągnęło na króla ekskomunikę. Król zemścił się, zabijając biskupa podczas sprawowania przez niego Mszy Świętej. Stanisław został kanonizowany w 1253 roku. Jest przedstawiany w szatach biskupich, często jako wykonujący uczynki miłosierdzia. Patron: Polski. Imię: pochodzenia słowiańskiego, oznacza, „kogoś, kto ma się stać sławny”.