31.I. Święta Marcela, wdowa pochodziła ze szlacheckiej rodziny Marcelich. Żyła na przełomie IV i V wieku. Jako pierwsza, wprowadziła mniszy ideał ascetyczny wśród rzymskich rodzin szlacheckich Świętego Antoniego i świętego Hieronima. Po śmierci męża, swoje życie poświęciła formowaniu grupy kobiet zajmujących się studiowaniem pism praktykami religijnymi. Umarła w czasie najazdu Alaryka (410) w kościele św. Pawła, pobita i zgwałcona. Przedstawia się ją z kartuszem lub zwojem – symbolem wiedzy.

31.I. Święty Jan Bosco, kapłan. Urodzony w Castelnuovo d’Asti w 1815 roku. Jako kapłan, całe swoje życie oddał wychowaniu dzieci i młodzieży. Zakładał dla nich internaty i szkoły stosując innowacyjną metodę. Za innowacje, wielu go prześladowało politycznie. Zmarł w Turynie w 1888 roku, kiedy jego dzieło było już rozpowszechnione na całym świecie. Został kanonizowany w 1934 roku. Opiekun: wychowawców, młodzieży, studentów, wydawców. Imię pochodzenia hebrajskiego, znaczy „Bóg okazał miłosierdzie” „dar Pana”.