POLSKI MOCARZ DUCHOWY 

14 czerwca przypada wspomnienie biskupa Kozala  kościoła Katolickiego męczennika. W 1939r. wyświęcony na biskupa,  zaraz w listopadzie zostaje  aresztowany przez policję niemiecką, przetrzymywano go i katowano w wielu więzieniach i obozach. Na koniec przewieziono go do obozu w Dachau. Mimo wieku młodego, wytrwał przy wartościach jakie prezentował jako ksiądz i polski biskup. W więzieniu pełnił posługę ojca duchownego wśród uwięzionych księży, podtrzymywał ich na duchu. Swoje życie złożył w ofierze za wolność Kościoła. Michał Kozal urodził się w  1893 roku w Nowym Folwarku koło Krotoszyna. Pobożny, radosny, otwarty na życie, pragnął z całych sił dobra dla Ojczyzny. Kochał Matkę Bożą i odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu Eucharystii.Może nasunąć się pytanie, dlaczego ludzie ludziom gotują los nie do zniesienia? Tyle świętych kapłanów rzucanych jest na stos. Tylu wspaniałych ojców rodziny nie może znaleźć pracy. Tyle matek cierpi zdrady. Dobry Boże w Twoich oczach jest miła ofiara życia młodego kapłana, biskupa., którego dobito zastrzykiem fenolu podczas choroby na tyfus w obozie w 1943roku. Polecamy jego wstawiennictwu spawy prześladowania  Kościoła w Ojczyźnie naszej. A przecież mocne zręby nasz krak otrzymał właśnie od Kościoła. Wszyscy pierwsi wielcy uczeni to kapłani. Polska będzie wielka, gdy będzie wierna Bogu, gdy będą święte rodziny. Wtenczas będą i ze świętych rodzin świeci kapłani i siostry zakonne. W zdrowej tkance będzie zdrowy duch. Od nas wszystko zależy.

Hanna Żaboklicka s. Witalisa