9.V. Święty Pachomiusz, opat. Pachomiusz urodził się w 267 roku w górnym Egipcie, jako syn pogańskich rodziców. Zaciągnięty do wojska rzymskiego i uwięziony w Tebach. Przyrzekł poświęcić się służbie bliźniemu, gdyby otrzymał pomoc od Boga chrześcijan. Kiedy został uwolniony, dotrzymał słowa, nawrócił się i po kilku latach przeżytych jako anachoreta, założył pierwszą chrześcijańską wspólnotę monastyczną. Po śmierci w 347 roku za jego przykładem, stanowiącym podstawę dla monastycyzmu wschodniego i zachodniego, poszli liczni uczniowie w dziewięciu wspólnotach męskich i przynajmniej jednej żeńskiej. Przedstawiany w szatach mniszych, niekiedy z pastorałem opata. Imię: znaczenie nieznane.