1. II. Św. Scholastyka, dziewica, ok. 480-542 pochodziła z Nursji, z małej osady włoskiej, była bliźniaczką św. Benedykta, opata. Na miejscu ich urodzenia stoi skromny kościół Św. Benedykta. W podziemiach kościoła są zachowane szczątki domu rodzinnego, w którym w koku 480 urodziły się święte bliźniacy: św. Benedykt, założyciel życia zakonnego na Zachodzie i Patron Europy. Święta Scholastyka była niewątpliwie od dziecka pod urokiem św. Benedykta. Towarzyszyła mu w jego podróżach i naśladowała jego tryb życia. Gdy św. Benedykt  założył pierwszy klasztor w Subiaco, ona później założyła podobny klasztor dla niewiast. Do dzisiaj  istnieją tam dwa klasztory na wzgórzu w pobliżu Subiaco. Można także oglądać grotę, gdzie się spotkali na świętych rozmowach. Jej atrybutami są: gołębica, po jej śmierci św. Benedykt zobaczył jej duszę odchodzącą do nieba w postaci gołębicy, księga Reguły. Jest przyzywana w czasie burz z piorunami,
    a także dla uproszenia deszczu., dzieci cierpiących na konwulsje.