Święty  Jan z Kęt urodził się 24 czerwca 1390 r. w Kętach Po ukończeniu szkoły
w Kętach, zapisał się w 1413 r. na Uniwersytet Jagielloński (miał wówczas już 23 lata). Najpierw studiował nauki wyzwolone na wydziale artium,  filozofię Arystotelesa.  Będąc rektorem Akademii, zapoczątkował tradycję odkładania ze stołu profesorów części pożywienia codziennie dla jednego biednego. Dbał także o ubogich studentów, których wspomagał z własnych, skromnych zasobów. Był człowiekiem żywej wiary i głębokiej pobożności. Słynął z wielkiego miłosierdzia krzewił kult eucharystyczny i zachęcał do częstego przyjmowania Komunii świętej, a wiele czasu poświęcał pracy w konfesjonale .Pomimo bardzo pracowitego i pokutnego życia, jakie Jan prowadził, dożył 83 lat. Zmarł w Krakowie 24 grudnia 1473 r. Istniało tak powszechne przekonanie o jego świętości, że od razu pochowano go w kościele św. Anny pod amboną. Mamy więc wspaniałego orędownika i przykład do naśladowania, jeśli chcemy coś uszczuplić ze swojego na rzecz bliźniego.