1. XII. Święty Mikołaj biskup. Urodził się w Licji (dzisiejszej Turcji) w III wieku i jeszcze jako świecki został wezwany przez biskupa Miry. Otrzymał święcenia kapłańskie i kierował diecezją z miłością, oddaniem i pełnym poszanowaniem prawowierności. Zmarł na początku IV wieku. Jego kult rozpowszechnił się najpierw w cesarstwie bizantyjskim, począwszy od VI wieku, a następnie także w Europie po przeniesieniu jego relikwii do Bari, co miało miejsce w 1087 roku. Jest przedstawiany
    w szatach biskupich; jego atrybutami są trzy złote kule. Czasami towarzyszy mu także trójka dzieci w bieli. Opiekun: żeglarzy, pielgrzymów, rybaków, perfumiarzy, biedaków i uczniów. Patron: miasta Bari oraz Rosji i Grecji. Imię: pochodzenia greckiego, znaczy „zwycięski wśród ludzi”.