1. XI. Święty Prosdocym z Padwy, biskup. Proscedym żył na przełomie I i II wieku. Wysłany być może przez samego Apostoła Piotra, aby ewangelizować region dzisiejszej Wenecji Euganejskiej, był pierwszym biskupem Padwy. Przeżył prześladowania Nerona
    i zmarł w podeszłym wieku. Jego kult rozpowszechnił się zaraz po śmierci. Jest przedstawiany w szatach biskupich, z dzbanem z racji wielkiej liczby udzielonych przez niego chrztów. Patron: miasta Padwa. Imię: pochodzi z greckiego, znaczy „oczekiwany”.