1. IX. Święty Gerard Sagredo, Apostoł Węgier. Urodził się w Wenecji w szlacheckiej rodzinie dalmackiej około 980 roku. na chrzcie otrzymał imię Jerzy. Kiedy wstąpił do bernardyńskiego opactwa Świętego Jerzego wybrał sobie imię Gerard na pamiątkę ojca, zmarłego krótko wcześniej. Po kilku latach wyruszył na pielgrzymkę do Ziemi świętej, ale z Zadaru skierował się do na Węgry. Ceniony i kochany przez króla Stefana I „Świętego” pomimo pragnienia życia pustelniczego, był najpierw ewangelizatorem,
    a następnie biskupem Csanad. Został zabity w Peszcie, na prawym brzegu Dunaju, w 1046 roku: jego kult został zatwierdzony
  2. w 1083 roku. przedstawia się go w stroju biskupim. Imię: pochodzi ze staroniemieckiego i znaczy „mocna włócznia”