Patron na 1 maja św. Józef Robotnik

Św.  Józef z zawodu cieśla był mężem Najświętszej Maryi Panny i opiekunem Jezusa. Opiekując się Świętą Rodziną otaczał ich niezwykłą troską i miłością oraz dbał o jej utrzymanie i prawidłowy wzrost swojego podopiecznego. Jego praca stała się dla niego źródłem uświęcenia, gdyż żył dla Jezusa i Maryi i dla nich się trudził. Wypełniał swoje zadania pokornie i rzetelnie, co jest wzorem stylu pracy dla każdego chrześcijanina. Traktowanie swojej pracy jako posłannictwo, jako zleconą sobie misję od Boga staje się wówczas ona środkiem uświęcenia i gromadzenia zasług dla nieba. Jest szkołą wielu cnót osobistych i społecznych, takich jak: wytrzymałość, solidarność, cierpliwość, męstwo, odwaga i współpraca. Nic więc właściwszego nie mógł uczynić Papież Pius XII jak w 1955 r. zwracając się do robotników włoskich podczas świeckich obchodów dnia pracy 1 maja nadał temu świętu religijne znaczenie przez ustanowienie w tym dniu św. Józefa jako patrona.

 

Akt poświęcenia się
świętemu Józefowi

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję, jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi. Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod swą Ojcowską opiekę. Amen.