24 Stycznia św. Franciszka Salezego Biskup i doktor Kościoła. Urodził się w Sabaudii w 1567 roku. W rodzinie otrzymał  wychowanie głęboko religijne. decydujący wpływ na jego życie religijne wywarła  matka, następnie mamka, Puthord i kapłan De’age. Studiował retorykę, filozofię i teologię na Uniwersytecie Paryskim. Uzyskał doktorat prawa
w Padwie, ale zrezygnował z kariery świeckiej, by poświęcić się wybierając kapłaństwo. Został wyświęcony w 1593 r. był niestrudzonym i cierpliwym kaznodzieją, posłanym na obszar Chrabialis, by nawracać kalwinistów. Od 1602 roku był biskupem Genewy.Miał dar nawiązywania kontaktów, co mu ułatwiało pracę..według podać,  pozyskał dla Kościoła kilkadziesiąt tysięcy kalwinów.Heretycy nie spali, były liczne na niego zamachy.w przebraniu udał się do Genewy i złożył wizytę głowie kościoła kalwińskiego, Teodorowi Beze, usiłując go nakłonić do powrotu na łono Kościoła katolickiego. swoją wizytą, zaszczycił go trzy razy. w Pracy posługiwał się także pismami, ulotkami, wyjaśniając zawiłe kwestie.
w Paryżu organizował konferencje dla duchowieństwa i wiernych. Zmarł 1622 r. Kanonizowany 1665, a ogłoszony doktorem Kościoła. Opiekun: pisarzy, dziennikarzy. Imię jest pochodzenia germańskiego, początkowo znaczyło, „otwarty, wolny, później nabrało sensu „francuski”