1. VIII. Święty Kajetan z Thiene, kapłan. Urodził się w 1480 roku w Vicenzy., studiował prawo w Padwie, a następnie został kapłanem. Aby odnowić znaczenie autentycznego życia apostolskiego kleru, założył zgromadzenie duchownych, teatynów, nazwanych tak ze względu na współpracę z biskupem Chieti. Założył w Neapolu i Wenecji domy zgromadzenia, poświęcił się dziełom dobroczynnym i apostolatowi. Zmarł w Neapolu w 1547 roku. Jest przedstawiany w szatach kapłańskich, jego atrybutem jest skrzydlate serce. Opiekun: zgromadzenia teatynów. Imię: pochodzenia łacińskiego, wskazuje na pochodzenie z Geaty.