1. X. Święty Jan XXIII, papież. Angelo Giuseppe Roncelli urodził się w Sotto i Monte koło Bergamo 1881 roku. Został kapłanem w wieku dwudziestu dwóch lat, przez dziesięć lat był sekretarzem biskupa Bergamo.
    W 1925 roku został wysłany jako wizytator apostolski do Bułgarii, gdzie pozostawał przez dziesięć lat, a następnie od 1944 roku był delegatem apostolskim w Turcji i Grecji. Po wojnie został nuncjuszem apostolskim w Paryżu, po czym objął stolicę biskupią w Wenecji. W roku 1958 został wybrany papieżem. Działał na rzecz pokoju, zwołał Sobór  Powszechny Watykański II, którego celem było wskazanie najbardziej odpowiednich narzędzi, by dostosować naukę Kościoła do wrażliwości współczesnego swata.  Zmarł  3 czerwca 1963 roku, został kanonizowany w 2014 roku (razem z Janem Pawłem II). Imię: pochodzenia hebrajskiego, znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”., „dar Pana”.