1. VIII Święty Dominik Guzman, kapłan. Dominik urodził się w Calaharra w Hiszpanii około 1170 roku. Najpierw był kanonikiem regularnym w Osma, potem w 1204 roku, podczas podróży ze swoim biskupem do Tuluzy, zetknął się z heretykami – albigensami i zrozumiał jak wielkie miałoby znaczenie ich pojednanie się z kościołem. W następstwie tego doświadczenia, założył zakon braci kaznodziejów, dominikanów i troszczył się o gruntowne ich kształcenie, tworząc jednocześnie wokół wspólnot zgromadzenia dynamiczne ośrodki kultury. zmarł w 1221 roku w Bolonii, został kanonizowany w 1234 roku. Jest przedstawiany w białym habicie i czarnym płaszczu, z gwiazdą na czole, symbolem mądrości, i lilią w ręce, czasami towarzyszy mu pies, który niesie w pysku pochodnię. Opiekun: astronomów, oratorów, krawców. Imię : pochodzi z łaciny i znaczy „poświęcony Panu”.