1. XI. Święty Eugeniusz z Florencji, diakon. Żył na przełomie IV i V wieku. Według legendy został wyświęcony na diakona przez Świętego Ambrożego, który zabrał go ze sobą, kiedy udawał się z wizytą do Florencji, i w tym mieście pełnił swoją posługę przy świętym biskupie Zenobiuszu, wraz z subdiakonem Krescensem. Eugeniusz miał dokonać wielu cudów, a w momencie śmierci cieszył się obecnością Świętych Zenobiusza, Ambrożego i subdiakonem Krescensa. Na rzadkich wyobrażeniach artystycznych jest przedstawiany jako diakon
    w dalmatyce. Imię: z greckiego, znaczy „dobrze urodzony, ze szlachetnego rodu”.