1. XII. Święty Gracjan (Gacjan) z Tours. Żył na przełomie III i IV wieku. Nieliczne informacje dotyczące Świętego Gracjana, w starożytności nazywanego Gacjanem, pochodzą od Grzegorza z Tuors, według którego Gacjan miał być jednym z siedmiu biskupów ewangelizatorów, wysłanych do Galii w 250 roku. Dotarłszy do Tuors, został jego pierwszym biskupem, kierując katedrą biskupią przez blisko pięćdziesiąt lat. Po śmierci został pochowany na cmentarzu na przedmieściach miasta. Imię: pochodzenia łacińskiego, znaczy „wdzięczny’, lub ‘syn Gratusa”.