1. V. Święci Nereusz i Achilles, męczennicy. Nereusz i Achilles ponieśli śmierć męczeńską za Nerona, Domicjana lub Trajana. Informacje
    o nich są skąpe lub legendarne, jednak ich kult bardzo starożytny, sięgający przynajmniej IV wieku,
    a odnalezienie ciał na miejscu pochówku potwierdza ich historyczność. Bezzasadna jest natomiast tradycja, według której byli służącymi Flawii i Domitylli lub żołnierzami na dworze pretora. Zwykle są przedstawiani
    w strojach żołnierzy. Imiona: obydwa pochodzenia greckiego; Nereusz znaczy „wielki pływak”, zaś Achilles to „brunatny, ciemny”