1. IV. Święty Celestyn, papież Celestyn I był papieżem w katach 422-432, a jego pontyfikat był bardzo pracowity. Na płaszczyźnie doktrynalnej sprzeciwiał się herezjom Pelagiusz i Nestoriusza. Utrzymywał kontakty ze św. Augustynem przynajmniej od roku 390, zaś na rok przed śmiercią tego ostatniego wystąpił w obronie jego nauczania. Napisał liczne listy pasterskie i dekrety, które miały istotny wpływ na kształt prawa kanonicznego. Zmarł w Rzymie w 432 roku. Jest przedstawiany w szatach papieskich, bez szczególnej ikonografii. Imię pochodzenia łacińskiego, oznacza „ przybyły z nieba”